Dört Koldan Doğa Eğitimi Projesi

 

Dört Koldan Doğa Eğitimi projesi, orman, bozkır ve göl ekosistemlerini tanıtmayı, doğa koruma ve sürdürülebilirlik konularında temel bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. TUBİTAK 4004 – DOGA EGITIMI VE BILIM OKULLARI çağrısı kapsamında desteklenen bu proje, ODTÜ yerleşkesinde gerçekleştirilmektedir. Etkinliklere katılım ücretsizdir. Her etkinlik 100 kişi kapasitelidir. Etkinlikler, orman, bozkır, göl ve sürdürülebilirlik konularında uzman eğitmenlerin sunumları, rehberler eşliğinde sahada yapılacak gezi ve gözlemler ile doğa ile içiçe yapılacak yaratıcı etkinlikleri içermektedir.  Etkinlik sonunda katılımcıların doğa koruma ve sürdürülebilirlik konularında içselleştirebilecekleri, özelden genele taşıyabilecekleri farkındalık unsurları oluşturmaları ve benzer etkinlikler düzenleyerek bu tür çalışmaları yaygınlaştırmaları beklenmektedir. Etkinliklerle ilgili bilgi almak ve(ya) katılmak için orman, bozkır, göl ve sürdürülebilirlik bağlantılarında yer alan iletişim formunu doldurmak veya   odtudedogaegitimi@gmail.com adresine e-posta göndermek yeterli olacaktır.

 

ODTÜ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşkesi, dünyada, bir büyükşehir merkez dokusunda 4.500 hektarlık bir alan açıklığını sağlayan sayılı yerleşke örneklerden biridir. Yerleşke alanı, şehrin ortasında bir ‘akciğer’ görevi görmektedir. Yerleşke alanında yapılar dışında kalan orman, doğal/yarı-doğal geniş bozkırlar ve Eymir gölü pek çok yabani bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan zengin biyolojik çeşitlilik alanlarıdır. Yerleşkenin bu özellikleri, üniversitenin akademik çalışma konuları ve birikimi içinde de önemli yer tutmaktadır.

Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi verilerine göre Ankara’da 16 üniversite bulunmaktadır. Bunlar arasında yerleşke yapısı olanların sayısı fazla olmakla birlikte, yoğun bina yapılaşmaları ve(ya) ulaşım güçlükleri nedeniyle bu yerleşkeler kendi akademik/idari personel ve öğrencilerine ait mekânlar olarak kalmışlardır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesi, özellikle mezunlarının mezuniyet sonrasında da üniversiteleri ile bağlarını koparmamaları ve aileleri ile birlikte zaman geçirmek için sıklıkla ziyaret etmek istemelerinin de etkisi ile bir çekim merkezi olmuş, zaman içinde şehrin batı yönündeki genişleme aksı içinde neredeyse merkezi bir konum içinde kalmasıyla gerek ulaşım kolaylığı gerekse yerleşkede düzenlenen kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve özellikle de Eymir gölü açısından Ankaralıların önemli rekreasyon alanı seçeneklerinden biri haline gelmiştir.

TÜBİTAK

4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı; doğa, bilim ve teknoloji konularında farkındalık yaratmak amacıyla hedef kitlenin bilimsel konu, kavram ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla anlamasına olanak sağlayan ve belirli bir program dahilinde gerçekleştirilen etkinlikleri kapsamaktadır.